Školní družina

Školní družina je výchovným partnerem školy a rodiny. Plní výchovně-vzdělávací cíle, rozvíjí osobnostní a sociální kompetence, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, rozvíjí specifická nadání dětí, případně pomáhá překonávat handicapy. Školní družina je místo pro regeneraci sil dítěte po vyučování, pro zájmové vyžití dětí, pro rozvíjení tvořivostí, pro posilování sebevědomí dětí, místo pro radost, místo pro setkávání a komunikaci vychovatelek s rodiči.


UPOZORNĚNÍ

Provoz školní družiny bude o velikonočních prázdninách (6. 4. 2023) z důvodu velmi malého zájmu- PŘERUŠEN.

Dubanská

Upozornění

Provoz školní družiny bude o jarních prázdninách (13. 3. – 19. 3. 2023) – PŘERUŠEN.

Dubanská


Upozornění

Provoz školní družiny bude v době ředitelského volna – 22. 12. 2022 a vánočních prázdnin – 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 PŘERUŠEN. Provoz školní družiny bude obnoven 3. 1. 2023 od 6:30.

Dubanská

Upozornění

Provoz školní družiny bude v době ředitelského volna – 18. 11. 2022 PŘERUŠEN.

Dubanská

Upozornění

Školní družina bude pro přihlášené děti v době podzimních prázdnin OTEVŘENA.

Dubanská

Sv. Martin

Akce sv. Martin proběhne 9. 11. Sraz u školy bude v 17 hod. a půjdeme se světýlky na okraj Zamilovaného hájku.

Program:

 • přivítání sv. Martina na koni
 • písničky, hra – hledáme podkovičku pro štěstí

Těšíme se na společně strávenou oslavu.

Upozornění

Z důvodu naplnění kapacity školní družiny nemůžeme přijmout do všech oddělení nové žáky. V případě uvolnění místa budeme nové zájemce kontaktovat.

Dubanská

Provoz ŠD ve školním roce 2022/23

Provoz školní družiny včetně ranní družiny začíná dne 1. 9. 2022. V tento den jdou děti do družiny po první vyučovací hodině. Odchází na základě písemné omluvenky rodičů.

Ranní družina začíná v 6:30 hod a vždy bude v I. oddělení.


Provozní doba

Pondělí – pátek 6:30 – 7:50 a 11:40 – 17:00 hodin

Dubanská


Vzhledem k doporučení MŠMT Vás informujeme o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech:

 • od dětí se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 • bude vyžadováno dodržování zásad osobní a respirační hygieny (kašlat, smrkat a kýchat do jednorázových kapesníků)
 • po příchodu do ŠD si každé dítě důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem, případně provede dezinfekci rukou
 • časté a intenzivní větrání prostor ŠD
 • důraz na mytí rukou před jídlem
 • sušení rukou papírovými ručníky na jedno použití
 • organizace oddělení ŠD ve vnitřních prostorách i při pobytu venku

Dubanská


Upozornění

 • Odhlášku ze školní družiny najdete v dokumentech ŠD ke stažení. Upozorňujeme, že za započatý měsíc je nutné zaplatit poplatek za ŠD.
 • Omluvenky do ŠD naleznete v provozních a organizačních podmínkách.

Dubanská


Vyzvedávání dětí

I. třídy

 • do 7. 9. 2022– po vyučování, dále 12:30, 13:30, 15:15, 16:00, 17:00 odvádíme celé oddělení do šatny
 • od 8. 9. 2021– podle následující tabulky. Rodiče si zazvoní na příslušné odd., děti odchází do šatny samy.

II.-V. třída

Pravidelně pondělí až pátek v době 13:30-14:00 a 15:00-17:00 kdykoli.

V době od 14:00-15:00 mají děti rekreační činnost – pobyt venku mimo školu.

Prosíme rodiče o dodržování těchto časů.

Zvoňte na příslušná oddělení.

Dubanská


Odchody žáků na oběd

Z provozních a organizačních důvodů rozhodlo vedení školy, že žáci školní družiny budou odcházet na oběd viz. níže tabulka. Žáci, kteří z neodkladných důvodů potřebují odejít na oběd po vyučování, domluví se individuálně.

Děkujeme za pochopení,

P. Dubanská

11:4012:35
Pondělí1.A, 1.B, 1.C, 2.B, 2.C,2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.B
Úterý2.A, 2.C1.A, 1.B, 1.C, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B
Středa1.A, 1.B, 1.C, 2.B2.A, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B
Čtvrtek1.A, 1.B, 1.C, 2.A2.B, 2.C, 3.A, 3.B. 4.A, 4.B, 5.A
Pátek1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B4.A, 4.B, 5.A, 5.B

Kontakty

Telefon549 275 075
Vedoucí školní družinyMgr.Pavlína Dubanská
VychovatelkyI. odděleníMgr. Pavlína DubanskáI.B, I.C
II. odděleníEva VoženílkováI.A, I.B
III. odděleníMartina HamanováII.A, III.B
IV. odděleníBc. Marie SmolíkováII.B, II.C
V. odděleníMartina MazurováIII.A, III.C
VI. odděleníMgr. Jitka FukováIV.A, IV.B
VII. odděleníZuzana KřížováV.A, V.B

Týdenní skladba zaměstnání zahrnuje pravidelně se opakující činnosti – např. pohybové aktivity v přírodě,
na hřišti a v tělocvičně, výtvarné a rukodělné činnosti, zpěv, tanec a literárně-dramatickou činnost.

Další činnosti jsou zařazovány podle ročního tématického plánu. Jedná se například o tématické akce, soutěže, výstavy prací z kroužků, besedy k aktuálním tématům, podpora zdravého životního stylu, preventivní programy. Dubanská


Nabídka kroužků ŠD ve školním roce 2022/2023

Přihlášky na tyto kroužky budou dětem rozdány na začátku školního roku.

PoVýtvarný kroužek16:00-17:00začátek 19.9.Smolíková
III. – V. třída
Keramika15:00-17:00Dubanská
I. – V. třídaCVČ Kořískova,
ÚtZdravotní kroužek7:00-7:45začátek 20.9.Hamanová
II. – V. třída
ČtKeramika15:00-17:00Dubanská
I. – V. třídaCVČ Kořískova,
Pěvecký sbor16:00-17:00začátek 22.9.Smolíková
I. – V. třída

Dubanská


Plán činností ve školním roce 2022/2023

Září– Rozdělení účastníků do oddělení
– Zahájení zájmové činnosti formou kroužků
– Tematické vycházky za babím létem do Zamilovaného hájku
– Sportovní odpoledne na školním hřišti
– Výzdoba prostor školy
Říjen– Drakiáda v Zamilovaném hájku, výroba draků
– Oslava Halloween – hry, soutěže, průvod školou
– Jižní Morava čte – literární, výtvarná soutěž
– Organizace podzimních prázdnin
– Vystoupení kouzelníka
– Vzděláváme se s knihovnou J. Mahena – vzdělávací program
Listopad– Prevence sociálně patologických vlivů – bezpečnost při používání sociálních sítí – beseda s odborníkem
– Příprava vánočních dílniček
– Oslava svátku sv. Martina v Zamilovaném hájku, příjezd sv. Martina, zpěv
– Vánoční výzdoba prostor školy
Prosinec– Adventní čas – zvyky a tradice v odděleních
– Vánoční dílna pro rodiče a děti
– Vánoční strom pro zvířátka
– Čertovské veselení v tělocvičně – hry, soutěže
Leden– Muzikoterapie
– Superstar – školní kolo
– Zimní radovánky – soutěže a hry na sněhu
– My tři králové jdeme k vám – zvyky a tradice
– Povolání rodičů – povídání s rodiči po odděleních na téma – Má práce
Únor– Karneval – hry, soutěže, tanec
– Hrajeme si na divadlo, výroba loutek, hry s loutkami
– Člověk a jeho zdraví, prevence úrazů
Březen– Odemykání jara – přírodovědná stezka
– Překážková dráha v tělocvičně
– Superstar – obvodní kolo
– Seznámení s dětskými autory – četba, poslech, povídání nad knížkami
Duben– Skok do dálky na školním hřišti
– Dopravní výchova na dopravním hřišti, beseda s odborníkem
– Hmyzí hotel – enviromentální výchova
– Velikonoční dílničky
Květen– Adopce ZOO Brno, výtvarné ztvárnění – plakát ZOO
– Den matek – výroba dárků
– Rostliny kolem nás – vycházky, určování rostlin, křovin a dřevin
Červen– Místo, kde žijeme – pověsti Brna, cestujeme a poznáváme
– Výstava obrázku z vlastní tvorby
– Dětský den – sportovní odpoledne